Jak projektować Story Print 10x15


Proszę o uważne przeczytanie artykułu, a w razie jakiejkolwiek wątpliwości – o kontakt mailowy. Nie przyjmujemy reklamacji na StoryPrint w przypadku złego zaprojektowania.

Najważniejsza informacja: Każdy StoryPrint może być inny. : )


W -> TYM LINKU <- znajdziecie do pobrania szablony do Photoshopa ułatwiające zaprojektowanie StoryPrint. W tym samym pliku znajdują się również pliki poglądowe, które zostaną użyte w poniższym artykule. Projekt StoryPrint to sprawa bardzo podobna do projektowania albumu.

StoryPrint 10x15

 

Projektowanie zaczynamy od prawej strony. Lewa strona w pierwszym pliku projektu pozostaje pusta, zatem nic na niej nie zamieszczamy. Jak widać każdy StoryPrint jest opisany numerem, kolorem a tekst wskazuje orientację zdjęcia.

Każdy StoryPrint należy dopasować do środkowych linii pomocniczych (widocznych w Photoshopie) i krawędzi projektu. Linie wewnętrzne wskazują wielkość netto StoryPrint (to co znajduje się pomiędzy liniami zewnętrznymi a środkowymi zostanie ucięte). 

StoryPrinty są składane podobnie do albumu - oznacza to, że na jednym projekcie umieszczamy jego awers a na kolejnym projekcie jego rewers - tak jak jest to widoczne na projekcie poniżej. Po lewej stronie znajdują się rewersy StoryPrint z pierwszego projektu (proszę zwrócić uwagę na inną orientację zdjęcia). Po prawej stronie natomiast znajdują się awersy kolejnych StoryPrint. Poza pierwszym i ostatnim projektem zamówienia każdy projekt ma wyglądać w poniższy sposób.

 

Gdy zostały zaprojektowane wszystkie StoryPrint należy utworzyć stronę z rewersami dla ostatnich StoryPrint. Tak jak dotychczas po lewej stronie projektujemy rewersy natomiast prawą stronę zostawiamy pustą. Tak jak jest to widoczne poniżej.

Po zakończeniu projektowania StoryPrint należy zapisać w formacie JPG. Proszę pamiętać o nazewnictwie numerycznym (001, 002, ..., 010), który pozwoli nam odpowiednio połączyć awers i rewers. StoryPrint należy zamówić w panelu zamówień (znajdującym się pod adresem panel.crystal-albums.pl). Proszę pamiętać o wgraniu każdego projektu. 

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk